Bekkestua Nord

Bærum

Bekkestua Nord transformeres fra å være et utflytende veianlegg omkranset av utflytende bygningsstruktur til å bli en ny og attraktiv bydel.

Eksisterende veier og rundkjøringer skal omgjøres til nye gater og torg, og det bygges nye boliger og næringslokaler.

Byrommene har opparbeides som inkluderende møteplasser med høy kvalitet og med bærekraftige løsninger i materialbruk og blågrønne strukturer.

Tidsrom

  • 2015-2020 (pågår)

Areal

  • ca 10 000 m2

Oppdragsgiver

  • Bærum kommune

Illustrasjon

  • Bjørbekk & Lindheim