Bekkestua Nord

Bærum

Byutvikling av sentrumsområde med gater og byrom. Bekkestua transformeres fra å være et veianlegget omkranset av utflytende bygningsstruktur, til å bli en ny og attraktiv bydel.

Eksisterende veier og rundkjøringer skal omgjøres til nye gater og torg, og det bygges nye boliger og næringslokaler.

Byrommene har opparbeides som inkluderende møteplasser med høy kvalitet og med bærekraftige løsninger i materialbruk og blågrønne strukturer.

Faser i prosjektet: Utarbeidelse av Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) i 2015, forprosjekt gater og torg i 2018 og byggeplan for vei og detaljprosjekt gater og torg fra 2019-2023.

 

Tidsrom

  • 2015-2023

Areal

  • ca 10 000 m2

Samarbeidspartner

  • Norconsult

Oppdragsgiver

  • Bærum kommune

Illustrasjon

  • Bjørbekk & Lindheim