Alfaset minnelund

Oslo

Alfaset gravlund er Oslos største med nesten 10 000 graver. Den tyske krigskirkegården ligger her, og det er egne felt for romfolket og for Islams Ahmadiyya. På Alfaset gravlund er det også en minnelund kalt Alfasetparken.
Gravlunden på Alfaset ble åpnet i 1972 og den skulle betjene de østre drabantbyområdene fra Manglerud i sør til Grorud i nord. Den er et resultat av 1970-årenes tankegang hvor stordrift og rasjonalitet slo inn for så vel utbygging av boliger som for gravlunder. Midt inne i gravlunden ligger det en park – Alfasetparken, som et avskjermet område hvor en kan søke til ro og kontemplasjon.

Tidsrom

  • 1993-1996

Areal

  • ca 5. daa

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune, Gravferdsetaten

Foto

  • Ivar Kvaal