AHUS – Akershus universitetssykehus

Lørenskog

Prosjektering av uteområder for nytt og gammelt sykehus, inkl forplass, sykehuspark og lekeområder.


Det 140 000 m2 området ved AHUS har store verdier knyttet til utsyn til omkringliggende landskap og eksisterende
vegetasjon. Dette uttrykkes i prosjektets hovedelementer; det åpne grønt draget, skogen og forplassen.

Prosjektet omfatter ulike typer utearealer med store flater med gatestein, asfalt, og andre typer belegg, og ulike typer installasjoner, benker og bord, samt en
helikopterlandingsplass.

Utvikling av allment tilgjengelige forplasser og grøntområder med høyt detaljeringsnivå og unike løsninger med integrert kunst.

Tidsrom

  • 2001-2014 og 2023-pågår

Areal

  • 140 000 m2

Samarbeid

  • Schønherr Landskab og arkitektkontoret C.F. Møller

Oppdragsgiver

  • Lørenskog

Foto

  • Ivar Kvaal

Kontaktperson