Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Veileder veifinning

Veileder veifinning

Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning

Utarbeidelse av rapport for veifinning for bygninger, uteområder og transportanlegg. Formålet var å fremme bruk av naturlige ledelinjer og benytte arkitektoniske virkemidler, samt presentere en metodikk for utvikling av veifinningsplan. Dette for å redusere bruk av kunstige ledelinjer som er mindre bærekraftige i forhold til bruk og vedlikehold.

Rolle: prosjektledelse, fagansvarlig landskapsarkitektur
I samarbeid med: NSW arkitekter og Vista analyse
Oppdragsperiode: 2014
Oppdragsgiver: Statens vegvesen / Vegdirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet