Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Ulven-Sinsen

Ulven-Sinsen

Ulven – Sinsen, Oslo

Omfattende veiprosjekt med omlegging av Ringvei 3 og lokalveinett mellom Ulven og Sinsen på Økern i Oslo. Nye gater og gangveier er etablert med tilrettelegging for fremtidig byutvikling.


  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
    Prosjektperiode: 2004-
    Ferdigstilles: 2014
    Samarbeid med Norconsult, Vianova og Aas Jacobsen

  •