Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Turistvei Lofoten Turistvei Lofoten Turistvei Lofoten Turistvei Lofoten Turistvei Lofoten

Turistvei Lofoten

Turistvei Lofoten

Gjennomføring av et omfattende registreringsarbeid på turistvegen i Lofoten, som grunnlag for sårbarhetsanalyse og videre vurdering av turistvegens utvikling. Arbeidet er videreført med prosjektering og 3D-visualisering av rassikringstiltak på strekningen Hamnøy – Akkarvika.

  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen v/Turistvegkontoret

  •