Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Støyskjermhefte

Støyskjermhefte

Støyskjermhefte – en idekatalog

Publikasjonen er utarbeidet som en inspirasjonskilde til nytenkning og kreativitet. Målet er å bidra til utvikling av visuelt og støymessig gode løsninger.Generell introduksjon om støy og støyskjerming.
Presentasjon og evaluering av 12 ulike støyskjermer i Oslo. 70 sider.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Oslo 1995