Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Storøyodden Storøyodden Storøyodden Storøyodden Storøyodden Storøyodden

Storøyodden

Storøyodden, Bærum

1. premie i idékonkurranse 2003. Landskapsforming på tidligere flyplassareal på Fornebu. Terrenget er formet med markante elliptiske koller og området er kraftig revegetert med brede siktsoner ut mot fjorden. Gressbakke og eng preger midtpartiet som er lagt i et jevnt fall ned mot Storøyspissen badeanlegg i sør-vest. Det er opparbeidet som friområde med strand, grillplasser, dusjer, sandvolleyballbaner og et servicebygg. Badeplassen har tilbud til folk med funksjonshemning. Fuglereservatene på hver side er skjermet med tett vegetasjon i buffersonene. Området har blitt et populært utfarts- og rekreasjonsområde både sommer og vinter.

Storøyodden er Blue Flag-sertifisert.

 • Adresse: Fornebu, Bærum
  Byggherre: Statsbygg (Storøya) – Bærum kommune (Storøyodden)
  Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim
  Arkitekt servicebygg: Solbjør arkitektur og Element arkitekter
  Anleggsgartner: Steen & Lund
  Areal: 280 daa Storøya – 52 daa Storøyodden
  Ferdigstilt: 2004– 2009