Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Sommerfrydparken Sommerfrydparken Sommerfrydparken

Sommerfrydparken

Sommerfrydparken, Vika, Oslo

Utforming av et alternativt forslag til et truende høyhusprosjekt i 16 etasjer.
Dagens situasjon er preget av billig opparbeidelse til friområde og dårlig vedlikehold. En vitalisert løsning for Sommerfrydparken kan bety en betydelig oppgradering av området og et lenge etterlengtet aktivitets- og oppholdsareal for strøkets beboere og brukere. Terrenget er betydelig bearbeidet, og vippes opp mot Ring 1 for å hindre eksos og støy inn i parken,  • Oppdragsgiver: Ruseløkka Skillebekk beboerforening
    Prosjektering: 2013-14