Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Snarøyveien Snarøyveien

Snarøyveien

Snarøyveien – Oslo

Planlegging og utforming av en 1,7 km ny hovedvei med gang- og sykkelveinett, bruer og belysningsanlegg, terrengforming og vegetasjonsetablering. En ny sedimentasjonsdam for veiens overvann er anlagt som et smykke i anlegget.

  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
    Ferdigstilt: 2003