Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Skolegårdshefte

Skolegårdshefte

Forbedring av skolegårder i Oslo

Publikasjonen er utarbeidet for å vise gode modeller og gi motivasjon for utvikling av gode skolegårder. Barns ulike behov drøftes og interessante skolegårdsanlegg blir presentert. 70 sider

Oppdragsgiver: Oslo kommune, skoleetaten
1999