Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Schweigårdsgate 21 – 23 Schweigårdsgate 21 – 23 Schweigårdsgate 21 – 23 Schweigårdsgate 21 – 23 Schweigårdsgate 21 – 23

Schweigårdsgate 21 – 23

Schweigårdsgate 21-23 – Hovedkontor NSB og Gjensidige

To bygningskvartaler mellom Schweigaardsgate og Oslo S’ sporområde som gjennomskjæres av to uterom.
Hovedinngangene til NSB og Gjensidige vender ut mot en utendørs «foaje» med et presist steingulv. «Entréen» mot sør har benker og oppholdsplasser.
Det andre uterommet har gjennomgang mellom gatene, nedkjøring p-hus for sykkel og bil og varelevering.
Prosjektet ble tildelt Statens Byggeskikkpris for 2014. • Byggherre: Rom Eiendom
  Arkitekt: Lund & Slaatto arkitekter
  Entreprenør: Skanska
  Størrelse: 35 857 m2 bygg, uteareal: 1.900 m2
  Ferdigstilt: 2013
  Prosjektering: 2010 – 2013
  Anleggsgartnerarbeider: Sport og Grøntanlegg AS.
  Leverandør av granitt: Beer Sten AS
  Foto: Hanne Bruland / Beer Sten AS

 • http://landskapsarkitektur.no

  http://www.husbanken.no

  http://www.nrk.no