Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Rådhusparken Rådhusparken Rådhusparken Rådhusparken Rådhusparken Rådhusparken

Rådhusparken

Rådhusparken, Lørenskog

Bynær park ved Lørenskog Rådhus, Mailand skole og Langvannet.
Amfi, scene, brygger og gangvei i tre i våtmarksonen er sentrale elementer
Hovedgangveien som går i en stor bue “favner” om parken med en dobbel trerekke av kirsebærtrær i ytterkant. Store terrengarronderinger med senkning av terrenget på opptil 7m, forsterker skålformen og gir et naturlig gressamfi og en flott akebakke om vinteren.

  • Adresse: Lørenskog Byggherre: Lørenskog kommune
    Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim
    Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør
    Areal: 25 daa
    Ferdigstilt: 2009

  •