Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Pilestredet park Pilestredet park Pilestredet park

Pilestredet park

Pilestredet park – Oslo

Det gamle Rikshospitalet med en tomt på 70 da er omskapt til et byøkologisk pilotprosjekt for boliger, skole, barnehager og næring. Vi har prosjektert parker, plasser, byrom og gang-/sykkelveier gjennom området. Gjenbruk av rivningsmateriale, overflatebehandling av overvann, miljøsertifiserte materialer og økologisk forsvarlig drift. Utemøbler og lekeutstyr er spesialdesignet.

Oslo Byes Arkitekturpris 2005 og Statens Byggeskikkpris 2007


  • Ferdigstilit: 2006
    Oppdragsgiver: Statsbygg