Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Oslo hovedflyplass

Oslo hovedflyplass

Oslo Hovedflyplass, overordnet landskapsplan

Planlegging og prosjektering av Oslo Lufthavn fra konkurranse-
fase via plasseringsutredning og reguleringsplan. Medeier i prosjekteringsgruppen Aviaplan AS.

Overordnet Landskapsplan definerte det bærende plangrep for flyplassen og utviklingen av landskapet omkring flyplassen.

  • Oppdragsgiver: OSL – Oslo Lufthavn AS
    Ferdigstilt: 1993
    Revidert: 1996

  •