Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Mulighetsstudie Alna

Mulighetsstudie Alna

Mulighetsstudie Alna

Bjørbekk & Lindheim AS har i samarbeid med CIVITAS, NIVA, Bygganalyse og botaniker Arne Pedersen utarbeidet en mulighetsstudie for områdene Lodalen og Bryn. Studien er et ledd i arbeidet med kdpl for Alna miljøpark.

Studiene viser hvordan elven kan føres frem i dagen og bli hovednerven i en grønnstruktur med turvei, rekreasjons- og aktivitetstilbud.

Gjennomførbarhet er en viktig forutsetning.

  • Oppdragsgiver: Oslo kommune
    Periode: Jan 09


  • Les omtale av prosjektet:  • English summary of project description