Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Molde Sjøfront Molde Sjøfront Molde Sjøfront

Molde Sjøfront

Molde Sjøfront

1.premie i åpen nordisk arkitektkonkurranse 2003.
Hovedgrep i planarbeidet har vært å åpne byen mot sjøen, skape en sammenhengende havnepromenade, utløse potensialet i store sentrale sentrumstomter og lage hensiktsmessige trafikk-knutepunkt.

  • Oppdragsgiver: Molde kommune
    Samarbeid med Stein Halvorsen
    Planperiode: 2003-07

  •