Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Mannheller fergekai

Mannheller fergekai

Mannheller fergekai

Fergeleiet Mannheller ligger på nordsiden av Sognefjorden i en dramatisk  vestlandsnatur. Fergeleiet Fodnes ligger på motsatt side på strekningen Sogndal-Lærdal av Riksveg 5
Utforming av strandområde med kaipromenade, amfi, tunnelportaler og rassikringstiltak.
Prosjektet fikk Statens Vegdirektorats Vakre Veiers pris 1997.

  • Rådgivende ingeniør: Norconsult
    Kunstnerisk utsmykning: Marianne Heske
    Oppdragsgiver: Statens vegvesen Sogn og Fjordane
    Ferdigstilt: 1997

  •