Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Klemetsrud gravlund Klemetsrud gravlund

Klemetsrud gravlund

Klemetsrud gravlund

Den nye urnelunden på Klemetsrud kirkegård ligger vakkert til i et eksponert, skrånende terreng. De nye urnefeltene danner sammen med en søyleskog av bjørk en ny innramming av kirkegården mot øst.

Topografi, søyleskog av bjørketrær, tilliggende skogsvegetasjon, bekkeløp og fjell i dagen er særligekvaliteter i området som er ivaretatt og forsterket i prosjektet.
En universelt utformet gangvei slynger seg gjennom terrenget og knytter seg på det eksisterende veinettet. Urnefeltene er lagt på begge sider av veien, i åpent terreng med enkel beplantning, fjell i dagen og bjørketrær. I den nye planen er det plass til ca. 615 urnegraver.

Det er etablert en ny trappeforbindelse fra kirkegården til minneplassen som ligger sentralt, med utsikt over den eksisterende kirkegården. Svaberg og fargerik sedum, plantet inntil bart fjell, gir karakter til stedet. Navnene til de urnelagte skrives på en lang natursteinsskive i bakkant av plassen. Det er plass til ca 500 navn på muren.

Bekkeløpet fremheves som viktig element med frodig kantvegetasjon. Bekken ledes videre til et vannspeil som knytter eksisterende kirkegård og ny urnelund sammen.

   • Oppdragsgiver/byggherre: Oslo kommune, Gravferdsetaten
    Prosjektperiode: 2012–2013
    Areal/størrelse: 7.100 m2
    Entreprisekostnad: 6 mill NOK
    Utførende anleggsgartner/entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør