Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Haugesund bibliotekspark Haugesund bibliotekspark Haugesund bibliotekspark Haugesund bibliotekspark Haugesund bibliotekspark Haugesund bibliotekspark

Haugesund bibliotekspark

Haugesund bibliotekspark — Haugesund

Prosjektering og oppfølging av ny park foran Haugesund Bibliotek – bilbliotekets nye hage. Tidligere parkeringsplass er erstattet med en grønn park som er fleksibel og åpen, samtidig som det finnes mange romlige avgrensninger og intime soner. Området med eksisterende vegetasjon og terrengforskjeller er utnyttet som frodig og uformell lekeplass. Mot gaten ligger et vannspeil som inviterer folk inne i parken.

Haugesund folkebibliotek med biblioteksparken fikk Haugesund kommunes byggeskikkspris for 2020.

 • Adresse: Haugesund
  Byggherre: Haugesund kommune
  Areal: ca 3000 m²
  Prosjektperiode: 2017-2018
  Rolle: Prosjekterende landskapsarkitekt
  Faser: Konseptvalg, skisseprosjekt, forprosjekt, anbudsgrunnlag, detaljprosjekt og byggeoppfølging
  Entreprenør:
  Jostein Myge AS
  Foto: Holon arkitektur, Kristiand Thorsen Eikeland, Bjørbekk & Lindheim

 • https://www.instagram.com/explore/tags/haugesundfolkebibliotek/