Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Hamar Strandsone

Hamar Strandsone

Hamar Strandsone

Parallelloppdrag 2002
Prosjektet belyser hvordan en omlegging av jernbanen kan gi bysentrum direkte kontakt med Mjøsa. Nytt boligområde kan utvikles på de gamle sporområdene på Espern.
Samarbeid med div.A arkitekter.

  • Oppdragsgiver: Hamar kommune og Jernbaneverket


  • Les omtale av prosjektet:  • English summary of project description