Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Gjønnesparken Gjønnesparken Gjønnesparken Gjønnesparken Gjønnesparken Gjønnesparken

Gjønnesparken

Gjønnesparken, Bærum

Utforming av et attraktivt parkområdet på det siste jordet som omslutter Gjønnes gård i Bærum. Offentlig turvei føres gjennom parken, langs denne legges en vannåre som henter vann fra Gjønnesbekken. Vannet  samles i en sirkulær dam i parkens laveste punkt med et omfavnende amfiformet landskap. Eksisterende åkerholmer tas vare på og ulike aktivitets- og oppholdsteder legges inn i parkens ytterkanter.

  • Oppdragsgiver: Øystein og Peder Haslum

    Prosjektering: 2012-14