Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Gassrørledning

Gassrørledning

Gass til Skandinavia

Konsekvensutredning – Landskapsanalyse av to traséer for gassrørledning fra Norge til Sør-Sverige:
– Fjellpipe fra Kårstø i Rogaland til Kornsjø i Østfold.
– Haltenpipe fra Tjeldbergodden på Nordmøre til Rygge i Østfold.
Kartlegging av konflikter og tiltak for optimalt trasévalg og linjeføring.

  • Oppdragsgiver og samarbeidspartner: Statkraft, 1989

  •