Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Fylkesdelplan for vindkraft

Fylkesdelplan for vindkraft

Fylkesdelsplan for vindkraft, Nordland

Bjørbekk & Lindheim har i samarbeid med Asplan Viak utarbeidet kommunedelplan for vindkraft for Nordland fylkeskommune.

Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune