Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Frognerstranda

Frognerstranda

Frognerstranda – Oslo

1. premie i innbudt idékonkurranse 2005

Miljøbelastningen fra E18 / Vestkorridoren reduseres ved å legge veien i et dypere løp og bygge et park-lokk fra Skarpsno over til Frognerstranda. Omorganisering av båthavnen fristiller strandsonen og friområder utvides.

[ill: Sjur M. Moe]

  • Rådgivende ingeniør: Norconsult
    Oppdragsgiver: PBE, Oslo kommune /Statens vegvesen


  • Les omtale av prosjektet:  • English summary of project description