Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Fornebu Senter Fornebu Senter Fornebu Senter Fornebu Senter Fornebu Senter

Fornebu Senter

Fornebu Senter

Nytt torg, nye ankomstplasser, gangveier, sykkelparkeringsplasser og takhager ved kjøpesenter, boliger og næringsbygg. Torget blir et sentralt møtested på Fornebu og har fått høy kvalitet med granittbelegg, granittplantekasser, beplantning og fontene/vannspeil. Nabotomten, som ligger som et «kakestykke» inn mot det indre torget, er regulert til kirke-/kulturformål

Fornebu S kjøpesenter er miljøklassifisert i kategorien “Outstanding” ihht BREEAMNOR. Dette er den høyeste utmerkelsen man kan få innenfor det nye miljøklassifiseringssystemet for bygg og uteanlegg. Denne sterke miljøsatsningen gjenspeiler seg også i utearealene gjennom valg av plantearter og jordsmonn. På senterområdet er det valgt et stort artsmangfold med hovedvekt på stedegne naturlige plantearter. De sentrale park og hagearealene har også innslag av “hage- og parkplanter” som man har erfaring med at ikke sprer seg i naturen.