Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Ensjø Ensjø Ensjø Ensjø Ensjø Ensjø Ensjø Ensjø Ensjø

Ensjø

Ensjø – Oslo

Ensjø er i ferd med å utvikles fra grå-brun bruktbilby til blå-grønn boligby. Vi arbeider intenst med utvikling av den nye infrastrukturen på Ensjø. Hovinbekken skal åpnes opp og føres i dagen gjennom Gladengveien ned til det nye torget ved Ensjø T-banestasjon. Gang- og sykkelveier etableres i nye parkdrag,det etableres en ny grønnstruktur med  trerekker, overflatebasert overvannshåndtering og et mangfold av leke- og oppholdsarealer.  Se videoer her. Les mer om prosjektet på denne siden.

 • Ensjø —
  Adresse: Oslo
  Byggherre: Oslo kommune
  Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim
  Hovedkonsulent: Norconsult
  Anleggsgartner: Steen & Lund, Oslo Vei, Implenia m.fl.
  Areal: 120 daa Ensjø – 40 daa Teglverksdammen
  Ferdigstilt: Under utbygging fra 2009 –

 •