Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Elvebredden Elvebredden Elvebredden Elvebredden Elvebredden Elvebredden

Elvebredden

Elvebredden boligområde

Boligprosjekt i Oslo ved Akerselva med 280 leiligheter. Mye av utearealene er på parkeringskjeller med behov for store plantekasser for å gi nok volum til jord for busker og trær. Arealer for lek, sykkelparkering og uteoppholdsplasser med benker og bord. Etablering av ny rundkjøring i enden av gaten med støttemur som er lagt varsomt inn i grøntdraget langs Akerselva.  • Rolle: landskapsarkitekt
    Oppdragsperiode: 2001-03
    Faser: til detaljprosjekt med anbud. Oppfølging
    Oppdragsgiver: Elvebredden ks / AF Ragnar Evensen
    Arkitekt: 4B arkitekter