Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
E18 Vestkorridoren

E18 Vestkorridoren

E18 Vestkorridoren (Asker-Oslo)

Konsekvensutredning for temaene Landskap og Kulturmiljø, Kulturminner og Reiseopplevelse.

  • Hovedkonsulent: Norconsult
    Underkonsulent: NIKU
    Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Akershus
    Oppdragsperiode: 1997-2000

  •