Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Bogstadveien Bogstadveien

Bogstadveien

Bogstadveien/Hegdehaugsveien – Oslo

Bogstadveien er Oslos handlegate nr. 1. Prosjektet med oppgradering av gaten strekker seg fra Parkveien til Sorgenfrigata og inkluderer koblinger til sidegater – samlet lengde 1000 meter. Gaten får et estetisk og komfortmessig løft ved at fortau og møteplasser får granitt belegning, gatevarme, ny møblering og belysning, stedstilpassede løsninger og høy detaljeringsgrad med fokus på stedlige kvaliteter i arkitektur og romforløp.

[ill: Diiz]


  • Rådgivende ing.: Norconsult
    Oppdragsgiver: Bymiljøetaten, Oslo kommune
    Ferdigstilles: 2014
  •