Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Bjørvika Bjørvika Bjørvika Bjørvika Bjørvika

Bjørvika

Bjørvika – Oslo

Bjørvika`s gaterom er med på å gi identitet til den nye, moderne bydelen. For de kommunale gatene har vi utviklet konsept for fortausbelegning med universell utforming. Fortauene har tydelige soner for ferdsel og møblering med belysning og beplantning. Vi har formgitt broer i disse gateløpene og kaikant/trappeamfi i Opera-allmenningen samt utarbeidet arbeidsbeskrivelser for Allmenningsprosjektene. Prosjektet omfatter bidrag til temahefter om ”Byrom og gaterom” og ”Byromsmøbler og utstyr”, utarbeidet av Gehl architects.

  • Rådgivende ing.: Norconsult.
    Oppdragsgiver: Bjørvika infrastruktur
    Under prosjektering: 2005-
    Bygging: Fra 2007
    Størrelse: 300.000 m2, 4000 lm gater.

  •