Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Bergkunstreisen Bergkunstreisen Bergkunstreisen Bergkunstreisen Bergkunstreisen

Bergkunstreisen

Bergkunstreisen, Bøla i Nord-Trøndelag

Bergkunstreisen i Nord-Trøndelag er et satsingsprosjekt for å presentere bergkunst (bl.a. helleristninger). Formålet  er å formidle historien og gi god tilgjengelighet for publikum til lokalitetene. Publikum ledes gjennom området via ramper med rekkverk som er designet slik at de samtidig beskytter den unike bergkunsten. Små plasser anlegges ved helleristningsfeltene hvor informasjon integreres i flater og rekkverk.

  • Lokalitet: Bøla, Steinkjer kommune
    Oppdragsgiver: Bergkunstmuséet i Stjørdal/ Nord-Trøndelag Fylkeskommune
    Prosjektering: 2008 –

  •