Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Bekkestua

Bekkestua

Bekkestua

Miljøprosjektet løste trafikkproblemene ved å lede trafikken i tunneler under Bekkestua sentrum. Nytt gang-/ sykkelveisystem og støyskjerming er innpasset i terrenget. Gangbruer, tunnelportaler og støyskjermer er spesialdesignet for prosjektet.

  • Rådgivende ing.: Norconsult
    Oppdragsgiver: Statens vegvesen Akershus
    Ferdigstilt: 1994


  • Les omtale av prosjektet:  • English summary of project description