Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Annette Thommessens plass Annette Thommessens plass Annette Thommessens plass Annette Thommessens plass Annette Thommessens plass Annette Thommessens plass

Annette Thommessens plass

Annette Thommessens plass

Annette Thommessens plass i Schweigaards gate er et attraktivt møtested og et viktig knutepunkt mellom Grønland og Bjørvika. Gangbroen over sporområdet til Stasjonsallmenningen i Bjørvika ble åpnet i 2011. Plassen omgis av bygningene Skatt Øst og Oslo Z. Plassens navngiver, grunnleggeren av Norsk Organisasjon for Asylsøkere, blir hedret med fargerike detaljer innfelt i granittelementer. Sitte – og oppholdssoner er integrert i  plassens kantelementer. Bastionen med den grønne plenen er et verdifullt oppholdsareal i et hardt bymiljø. De meterhøye bokstavene som vender mot Schweigaardsgate er blitt et landemerke i byen.