Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Åmli Rådhus og Kulturbygg Åmli Rådhus og Kulturbygg Åmli Rådhus og Kulturbygg Åmli Rådhus og Kulturbygg Åmli Rådhus og Kulturbygg

Åmli Rådhus og Kulturbygg

Åmli Rådhus og Kulturbygg

1. premie i plan- og designkonkurranse 2010 for nytt kombinert administrasjonsbygg, kulturhus og forretning.. Landskapsprosjektet består av to uterom på ulike nivåer som  bindes sammen med et overbygget trappeanlegg. Øvre torg med adkomst til Rådhuset består av et presist gulv  med  vannspeil, kunstverk, trær og benker. Nedre torg henvender seg mot det eksisterende biblioteket og er utformet med tanke på aktivitet og lek.

Foto: Ratio Arkitekter v/ Tove Lauluten

  • Oppdragsgiver: Åmli kommune
    Ferdigstilt: 2012
    Arkitekt: Ratio Arkitekter
    Utførende: Skanska/Ødegårdens planteskole AS
    Kunst på Rådhusplassen: Kyrre Andersen og Liv Anne Lundberg