Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Alfaset minnelund – Alfasetparken Alfaset minnelund – Alfasetparken Alfaset minnelund – Alfasetparken

Alfaset minnelund – Alfasetparken

Alfaset

Alfaset gravlund er Oslos største med nesten 10 000 graver. Den er et resultat av 1970-årenes tankegang hvor stordrift og rasjonalitet slo inn for så vel utbygging av boliger som for gravlunder. Gravlunden på Alfaset ble åpnet i 1972 og den skulle betjene de østre drabantbyområdene fra Manglerud i sør til Grorud i nord.
I 1993 fikk vi oppdraget med å prosjektere Alfasetparken, og den stod ferdig bygget i 1996.  • Oppdragsgiver/byggherre: Oslo kommune, Gravferdsetaten
    Prosjektperiode: –1995
    Areal/størrelse: –
    Entreprisekostnad: –
    Utførende anleggsgartner/entreprenør: –