Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Ahus Ahus Ahus Ahus Ahus Ahus

Ahus

AHUS – Lørenskog
(Akershus universitetssykehus)

Akershus universitetssykehus er bygget ut til å bli et av landets største sykehus. Parklandskapet på 140 da er blitt en foredlet del av det omliggende natur- og kulturlandskapet. Parken er knyttet sammen med kommunens gang-/sykkelvegnett. Prosjektet omfatter ny hovedveg gjennom området, plasser, lekearealer og gårdsrom. Samarbeid med Schønherr Landskab.


  • Arkitekt: Arkitekfirmaet C. F. Møller
    Oppdragsgiver: Helse Øst v/Sykehusprosjektene i Akershus- Nye Ahus
    Ferdigstilt: 2011

     


  • Les omtale av prosjektet:  • English summary of project description