Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Mustadlokket

Mustadlokket

Mustadlokket

Utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensanalyse. Reetablering av terreng som lokk over Granfosslinjen for etablering av boliger, næringsarealer, eldreboliger, barnehage og grønnstruktur, med turveier som binder området sammen. Vesentlige kultur- og naturmiljøinteresser skal ivaretas i reguleringsplanen.