Image Image Image Image Image

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Bjørbekk &Lindheim, org. nr. 848 285 722 (heretter omtalt som B&L) samler inn og bruker informasjon om våre kunder. Erklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personvernsopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1. ledd)

Bjørbekk & Lindheim er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personvernsopplysninger.

Hva er GDPR?

EUs reform om integritet, bedre kjent som GDPR (General Data Protection Regulation) er laget for å ytterligere verne om din datasikkerhet. Integritet prioriteres høyt hos B&L og det er av stor viktighet for oss at du kjenner deg helt trygg på hvordan vi håndterer nettopp dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Vi behandler kundeopplysninger som navn, adresse, mobilnummer, organisasjonsnummer og e-post. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne opprettholde nødvendig samarbeid og korrekt fakturering. Vi er pålagt å oppbevare informasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garantihåndtering. Denne historikken slettes etter fem år. Ved henvendelse pr e-post vil data du aktivt oppgir bli samlet inn. Eksempler på dette er: Person- og kontaktopplysninger som e-post-adresse, telefonnummer, adresse o.l. Dersom du oppgir opplysninger på vegne av en annen person, er det ditt ansvar å sikre at du har rett til å dele disse opplysningene.

Behandling av personopplysninger og kjøpsinformasjon

B&L meddeler ikke dine personopplysninger til tredjeparter med mindre dette er nødvendig som følge av en rettslig forpliktelse, for å kunne yte tjenester til deg, for å analysere dine personopplysninger eller for trykking og distribusjon av markedsføring. De leverandørene vi bruker, er kontrahert av oss ved databehandleravtaler, og de får kun bruke de personopplysningene som stilles til deres rådighet i overensstemmelse med våre instruksjoner.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som B&L har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen. Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har. Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du har noen klager tilknyttet vår behandling av dine personopplysninger. Vennligst foreta anmodninger omhandlende disse spørsmålene slik det er redegjort for over i denne personvernerklæringen. Vi informerer også om at du etter loven har rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående denne personvernerklæringen så kan du kontakte oss på post@blark.no

Endringslogg

DatoEndring
25. februar 2019 Dokument publisert