Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Bjørbekk & Lindheim, org. nr. 848 285 722 (heretter omtalt som B&L) samler inn og bruker informasjon på vår nettside og om våre kunder. Erklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personvernopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1. ledd).

Informasjon om dette nettstedet

Dette nettstedet benytter ikke informasjonskapsler (cookies). Nettstedet benytter seg av plugins og tredjeparts programvare som har egne personvernerklæringer, og som gjennom bruk av dette nettstedet kan få informasjon om ditt besøk. Se nederst i dette dokumentet for beskrivelser av disse.

Behandlingsansvarlig

Bjørbekk & Lindheim AS, Sagveien 23a, 0459 Oslo, org. nr. 848 285 722 er behandlingsansvarlig for behandling av dine personvernopplysninger.

Hva er GDPR?

EUs reform om integritet, bedre kjent som GDPR (General Data Protection Regulation) er laget for å ytterligere verne om din datasikkerhet. Integritet prioriteres høyt hos B&L og det er av stor viktighet for oss at du kjenner deg helt trygg på hvordan vi håndterer nettopp dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Vi behandler kundeopplysninger som navn, adresse, mobilnummer, organisasjonsnummer og e-post. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne opprettholde nødvendig samarbeid og korrekt fakturering. Vi er pål å oppbevare informasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garantihåndtering. Denne historikken slettes etter fem år.

Ved henvendelse pr e-post vil data du aktivt oppgir bli samlet inn. Eksempler på dette er: Person- og kontaktopplysninger som e-post-adresse, telefonnummer, adresse o.l. Dersom du oppgir opplysninger på vegne av en annen person, er det ditt ansvar å sikre at du har rett til å dele disse opplysningene.

Behandling av personopplysninger og kjøpsinformasjon

B&L meddeler ikke dine personopplysninger til tredjeparter med mindre dette er nødvendig som følge av en rettslig forpliktelse, for å kunne yte tjenester til deg, for å analysere dine personopplysninger eller for trykking og distribusjon av markedsføring.

De leverandørene vi bruker, er kontrahert av oss ved databehandleravtaler, og de får kun bruke de personopplysningene som stilles til deres rådighet i overensstemmelse med våre instruksjoner.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som B&L har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen. Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forplik til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du har noen klager tilknyt vår behandling av dine personopplysninger. Vennligst foreta anmodninger omhandlende disse spørsmålene slik det er redegjort for over i denne personvernerklæringen.

Vi informerer også om at du etter loven har rett til å klage til Dailsynet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående denne personvernerklæringen så kan du kontakte oss på post@blark.no

Endringslogg

25. februar 2019: Dokument publisert

16. september 2023: Dokument oppdatert i forbindelse med lansering av nye nettsider.


Eksterne aktører, 3. parts programvare og plugins

Youtube
Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

If you’re logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web fonts
For uniform representation of fonts, this page uses web fonts provided by Google. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.

For this purpose your browser has to establish a direct connection to Google servers. Google thus becomes aware that our web page was accessed via your IP address. The use of Google Web fonts is done in the interest of a uniform and attractive presentation of our plugin. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

If your browser does not support web fonts, a standard font is used by your computer.

Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.