Klimatiltak som gir mest mulig verdi for pengene

Økt fortetting og urbanisering gir større utfordringer knyttet til håndtering av flom og styrtregn. Hvordan sikre at det reserveres tilstrekkelig med arealer som tåler oversvømmelser fremover?

Med litt ekstra omtanke i planleggingsfasen, kan tiltakene mot flom bli en berikelse i form av nye rekreasjonsområder som parker, leke- og aktivitetsarealer og blågrønne strukturer tilrettelagt for et rikt fugle- og dyreliv.

Bjørbekk & Lindheim er et solid og innovativt fagmiljø for landskapsarkitekter med stort samfunnsengasjement. Vår kunnskap strekker seg fra store grep for bærekraftig by- og stedsutvikling, — til design og tverrfaglig detaljprosjektering. Ambisjonen er alltid at klima- og miljømål konkretiseres i vakre og funksjonelle anlegg som bidrar til livskvalitet og god folkehelse.

CV-LLN2

Ta kontakt med daglig leder Line Løvstad Nordbye for en prat.
Tlf: (+47) 97 65 02 04
epost: lln@blark.no