Omsorg

Vi tror at kontakt med natur og sanselige opplevelser virker helsebringende og bidrar til økt livskvalitet for folk i sårbare situasjoner. Mennesker har til alle tider oppsøkt naturen for rekreasjon og ro, og vi kjenner tilhørighet til det store kretsløpet og de evige syklusene som utspiller seg i naturen. Kanskje blir også det som vokser og gror et symbol på livet, det sunne og det friske?

Sosiale fellesskap er en annen dimensjon som gjør oss friskere og mindre ensomme. Det gir både trygghet og glede at man har folk rundt seg som man kan dele opplevelser med. Aktiviteter som er inkluderende, og gir mening og mestringsfølelse, har også helsefremmende effekt.

I alle våre helseprosjekter er omsorg og empatisk design en rettesnor for å skape gode rammer for verdige liv.