IK_BL_rolfsbukta_20sept_0044

Bjørbekk & Lindheim ble grunnlagt i 1986, og er et av landets ledende landskapsarkitektkontorer. Vi vil skape miljø- og klimatilpassete landskap som gir rom for gode opplevelser og attraktive steder der folk trives. 

Landskapsarkitektur blir til i møtet mellom natur, mennesker og det bygde miljøet rundt oss. Vi er opptatt av helhet, og mener at god landskapsarkitektur oppstår når estetikk, funksjonalitet og teknikk henger nøye sammen.

Omsorg
Omsorg
Identitet
Identitet
Grønn mobilitet
Grønn mobilitet
Fellesskap og sosiale arenaer
Fellesskap og sosiale arenaer
Barn og oppvekst
Barn og oppvekst
Tilgjengelighet
Tilgjengelighet
Gjenbruk
Gjenbruk
Nabolag
Nabolag
By- og stedsutvikling
By- og stedsutvikling
Blågrønne strukturer
Blågrønne strukturer
Biologisk mangfold
Biologisk mangfold

Tjenester

Planlegging

Ta kontakt med oss, så kan vi bidra med mulighetsstudier, visualiseringer, planarbeid, prosjekt- og prosessledelse, medvirkningsarbeid, utredninger, analyser og konseptvalgutredninger. 

Prosjektering

Bjørbekk & Lindheim har over 30 års erfaring med tverrfaglig prosjektering av landskapsanlegg i både liten og stor skala. Vi leverer tegninger og 3D-modeller til alle faser av et prosjekt, fra konseptskisser til byggeplass. Vi lager også anbudsbeskrivelser og kan ta rollen som ansvarlig søker.

Rådgivning

Våre erfarne landskapsarkitekter kan bistå med rådgivning innenfor alle temaer knyttet til landskap og grøntanlegg, og undervisning og formidling. Vi tar gjerne rollen som byggherrens rådgiver for å bidra til å sikre kvalitet i alle faser. 

Vårt team består av folk med bred erfaring og ulik spisskompetanse som i kombinasjon med vår sterke innovasjonskraft setter oss i stand til å løse alle typer oppdrag. Vi jobber aktivt med intern kunnskapsdeling, og vi er opptatt av felles læring av erfaring. 
IK_BL_BL_Sept_0003
Firmaet ble grunnlagt i 1986 av Tone Lindheim og Jostein Bjørbekk, og har en historie på nesten 40 år som pionér innen landskapsfaget. Kontorets faglige fundament er bygget på alt vi har av erfaring fra tidligere prosjekter og alt vi har av visjoner og nyskapende løsninger som bringer faget videre. Vi tar landskapsarkitektens samfunnsansvar på alvor og vil påvirke omgivelsene våre til å bli grønnere og mer inkluderende.  
Våre landskapsarkitekter er medlemmer i Norske landskapsarkitekters forening.
Bjørbekk & Lindheim er medlem i Arkitektbedriftene
Bjørbekk & Lindheim er sertifisert Miljøfyrtårn
Bjørbekk & Lindheim har sentral godkjenning innen alle relevante ansvarsområder.
Våre landskapsarkitekter er medlemmer av Norske landskapsarkitekters forening. Bjørbekk & Lindheim er medlem i Arkitektbedriftene, og firmaet er sertifisert Miljøfyrtårn. Kontoret har sentral godkjenning innenfor alle relevante kompetanseområder
  • Veg, utearealer og landskapsutforming (tiltaksklasse 3)
  • Arkitektur (tiltaksklasse 1)
  • Oppmålingsteknisk prosjektering (tiltaksklasse 3)
  • Ansvarlig søker (tiltaksklasse 3)