Image Image Image Image Image

Om oss

Om oss

Bjørbekk & Lindheim ble grunnlagt i 1986 av Jostein Bjørbekk og Tone Lindheim, og er et av landets største landskapsarkitektfirmaer.

Vi utformer alle typer uteområder. Vi jobber også med utredninger og konseptvalg i tidligfase. Med et bredt sammensatt team av dedikerte fagpersoner kan vi ta på oss alt fra mindre detaljoppdrag til store, komplekse plan- og prosjekteringsoppdrag. Alle faser av prosjektet ivaretas, ofte i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper. Vi holder til i gamle Hjula Veveri ved Akerselva i bydel Sagene i Oslo. Vi utfører oppdrag over hele landet.

Utgangspunktet for våre prosjekter er alltid stedets kvaliteter og identitet. Vi tilnærmer oss oppgaver fra et menneskelig perspektiv, og er opptatt av å sette oss grundig inn i hvilke behov og muligheter som ligger i hvert enkelt prosjekt. I vårt arbeid ønsker vi å utvikle vakre og funksjonelle landskap – som gir gode møter mellom mennesker i trygge og tilgjengelige omgivelser. I prosjektene har vi fokus på å kombinere løsninger for fysisk aktivitet og rekreasjon med bærekraftige løsninger for grønnstruktur, biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering. God design, solid materialbruk og praktisk tilnærming til gjennomføring og vedlikehold gir våre anlegg lang levetid til glede for mange.

I prosjekteringen velger vi verktøy og arbeidsmetoder ut fra behov i prosjektet. Vi utarbeider ideskisser og illustrasjoner, temaplaner, konseptskisser, 3d-illustrasjoner og bim-modeller, byggetegninger, samt tilbuds- og søknadsmateriale.

Bjørbekk & Lindheim har sentral godkjenning i alle relevante kategorier og tiltaksklasser, og vi er Miljøfyrtårnsertifisert. KS-systemet vårt er bygget opp på basis av Maks10 fra Arkitektbedriftene.

Her kan du lese vår Personvernerklæring.

Vi utarbeider årlig miljørapport. Miljørapporten er tilgjengelig ved forespørsel.

About us

As one of the leading Nordic firms in the field of landscape architecture, Bjørbekk & Lindheim are proud to have been an important contributor and ambassador for landscape architecture, in numerous high complex projects.

Bjørbekk & Lindheim aims at combining high quality in every detail, with a highly functional and attractive design. The basis for our projects is always the qualities of the site, and the site’s identity as we interpret it. Valuable elements on the site often give clear design guidelines in the process and the final concept for the project. We also wish to reflect the present time in an authentic way, by giving our projects a clear contemporary contribution.

While operating as a single disciplinary firm, we are experienced at working in multidisciplinary collaborations with a wide network of consultants, in fields like urban planning, road planning, stormwater management, constructions, and ecology.

Our firm focuses on ecological and sustainable solutions. Bjørbekk & Lindheim has been rewarded with several awards, nominations and prices, like the Norwegian State Award for Architecture 2018 for Ulstein Arena. Currently, the New Government Headuarter in Oslo is being developed in Statsbygg’s offices in central Oslo. This important task includes, among others, the design of a new connecting park structure, urban squares and streets in downtown Oslo. In the outskirts of the city center, Ensjø and Hovinbyen are being transformed from industrial areas, into residential and attractive areas focusing on sustainable and blue-green structures. At Fornebu the former national airport is turning into a beautiful area with parks, recreational and residential areas close to the Oslofjord coastline.