Image Image Image Image Image

09

sep

Ny stor prosjekteringsjobb for Bymiljøetaten i Oslo

  • By admin

Bjørbekk & Lindheim har sammen med Norconsult fått i oppdrag å bistå BYM med å utvikle følgende nye byutviklingsområder i Hovinbyen: Ensjø, Breivoll, Bryn, Vollebekk og Løren/Økern. I tillegg kan andre tilgrensende byutviklingsområder bli lagt til i løpet av kontraktsperioden. Kontrakten gjelder for 4 år, med mulighet for utvidelse inntil 1+1+1 år. Kontrakten kommer i forlengelsen av prosjekter vi allerede har jobbet mye med; Teglverksdammen, gjenåpning av Hovinbekken, Tiedemannsparken og flere gater og parker på Ensjø.

Kontrakten har en total verdi inkludert opsjoner på ca.80 mill kr eks mva. , hvor av Bjørbekk & Lindheim antas å ha en potensiell andel på ca 25%. Prosjekteringen omfatter prosjekteringsbistand i alle faser av prosjektet fra KVU-fase til byggeplaner og as-built.

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med en svært spennende bydel, og ser frem til fruktbart samarbeid med Bymiljøetaten og Norconsult.

Les mer hos Bymiljøetaten.