Image Image Image Image Image

13

mar

Ny ledelsesstruktur

  • By admin

Bjørbekk & Lindheim har gjennom de siste månedene omorganisert og utviklet kontorets ledelse. Fra 1. februar er Line Løvstad Nordbye daglig leder av Bjørbekk & Lindheim. Line har vært ansatt som landskapsarkitekt i kontoret siden 2002, og har god kjennskap til firmaets faglige forankring og det vide spekteret av arbeidsoppgaver firmaet jobber med. Hun har gjennom de siste årene vært prosjektleder for flere store utbyggingsprosjekter som Nye Bogstadveien i Oslo, Nordlandssykehuset i Bodø og store skoleprosjekter i Larvik og Voss. Ledelsen styrkes samtidig ved at Aina Skjærvø blir firmaets nye tilbudsleder. Aina har vært hos Bjørbekk & Lindheim siden 2001, og har solid erfaring med kontorets virksomhet fra hennes ulike roller i mange prosjekter.

Jostein Bjørbekk er partner og arbeidende styreleder i Bjørbekk & Lindheim. Svein Erik Bergem, Jon Christian Dannevig, Simen Gylseth og Rune Vik fortsetter som faglige ledere. Bjørn Amund Enebo fortsetter som kontorets dataansvarlig. Firmaet har i dag 23 dyktige ansatte og vil fortsatt arbeide aktivt med å skape landskapsarkitektprosjekter av høy kvalitet.

Tone Lindheim starter fra 1. mai opp i stillingen som direktør ved Naturhistorisk museum på Tøyen. Hun tar permisjon fra Bjørbekk & Lindheim og vil fortsatt sitte i firmaets styre.