Image Image Image Image Image

16

jan

Naturlige ledelinjer

  • By admin

Bjørbekk & Lindheim og Narud Stokke Wiig har på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen utarbeidet rapporten “Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning”. Rapporten omhandler bruk av design og arkitektoniske virkemidler i stedet for kunstige ledelinjer.

Rapporten finnes i bla-eksemplar her, og vil bli lagt ut på hjemmesidene til DIBK og Statens vegvesen. I forbindelse med lanseringen ble det også arrangert et seminar om temaet der Ingvild Nesse presenterte rapporten, og opptak fra seminaret kan lastes ned fra nettsidene til DIBK.