Nabolag

Bokvalitet er avgjørende for trivsel og attraksjon i et nabolag. Det er mange faktorer som spiller inn for å sikre de ønskede kvalitetene. Gjennom en mange års erfaring med planlegging og utforming av boligområder har vi svært god kjennskap til hva som er avgjørende for ved kjøp av bolig, og hva som hever verdien i område. Våre dyktige ansatte kan bistå med  blant annet reguleringsplaner, skisseplaner, detaljplaner, planteplaner, overvannshåndtering, blågrønn faktor og lekeområder i boligstrøk. Se flere nabolagsprosjekter her.