Image Image Image Image Image

17

des

Landskapsarkitekt til Regjeringskvartalet

  • By admin

Vi søker landskapsarkitekt med interesse for BIM-prosjektering
 

Bjørbekk & Lindheim er en av partnerne i Team Urbis som jobber med nytt Regjeringskvartal i Oslo.

Vi opplever det svært motiverende og meningsfylt å jobbe med et prosjekt som bidrar til et åpent og inkluderende byliv, og prioriterer innovative og bærekraftig løsninger som setter miljø og fellesskap i første rekke. Prosjektet utvikles etter de fremste systemer for digital samhandling, med felles 3D-modeller og full BIM-prosjektering for landskapsarkitektur, og dette gjør prosjektutviklingen spesielt interessant og framtidsrettet.

Nå søker vi en person som er utdannet landskapsarkitekt eller har annen relevant bakgrunn, – som deler vårt engasjement for bærekraftig byutvikling og har god forståelse for digital arbeidsflyt. Du må ha interesse for BIM-prosjektering og bør helst ha erfaring med 3D prosjekteringsverktøy (hovedsakelig Revit og Civil 3D). Et sterkt engasjement for oppgaven kan veie opp for mindre erfaring og kompetanse.                       

Prosjektteamet er samlokalisert i et tverrfaglig prosjektkontor sentralt i Oslo, og alt prosjektarbeid foregår her. Dette gir et sterkt eierskap til prosjektet og en unik mulighet til faglig konsentrasjon og kontinuerlig samarbeid på tvers av disipliner. Vi ser etter en person som lar seg inspirere av denne samarbeidsformen.

Vår nye medarbeider ansettes i Bjørbekk & Lindheim AS, men vil primært jobbe med Regjeringskvartalet så lenge prosjektet pågår. I perioder med mindre arbeidstrykk kan det også være aktuelt at du  involveres i andre prosjekter som kontoret jobber med. Etter at prosjektet er fullført, vil du overføres til vårt kontor ved Akerselva, på Sagene i Oslo.

Alle medarbeidere i prosjektet må sikkerhetsklareres av norske myndigheter, og søkere bør derfor fortrinnsvis ha norsk statsborgerskap.

Søknad med CV og referanseprosjekter sendes til post@blark.no innen 20. januar 2020. Søknader behandles konfidensielt.

Spørsmål kan rettes til daglig leder, Line Løvstad Nordbye / lln@blark.no / 97 65 02 04