Gjenbruk

Det stilles stadig høyere miljø- og klimakrav i byggebransjen. En del av løsningen ligger i at vi blir flinkere til å gjenbruke ressursene våre. Det stiller også høyere krav til prosjektering og planlegging, og høyere kunnskap hos landskapsarkitetene. Vi jobber kontinuerlig med å tegne og beskrive gjenbruksmateriale i våre prosjekter, og kan hjelpe deg i å gjennomføre ditt miljøprosjekt på en måte som sikrer varighet og robusthet i anlegget.