Frodighet

Vegetasjon er levende, organisk materiale som har et livsløp som må kalkuleres inn i prosjektet i forhold til sesongvariasjoner, levealder, vokseperiode, stedlige grunnforhold, tilgang til sol og lokalklima. Plantene bidrar til at uterommene endrer seg gjennom hele året, fra vårens friske grønne skudd, løkblomstring og fruktblomstring, gjennom sommerens blomsterflor, frukter og bær til høstens fargeprakt og vinterens stilrene konturer, silhuetter og teksturer. Frodige grøntområder med planter i ulike former, farger, teksturer og strukturer gir uvurderlige sanseopplevelser. 

 Vegetasjonen forandres også etter hvert som årene går. Som et levende byggemateriale bidrar plantene til et langsomt skuespill der vegetasjon kan være både gulv, vegger og tak. I dag har landskapsarkitektens grønne kompetanse fått en renessanse som et sentralt bidrag i miljøkampen. All planlegging må ta sikte på at vi både bevarer mest mulig eksisterende vegetasjon og grønne arealer, og at vi sørger for at artsmangfoldet øker  gjennom bruk av bevisst plantebruk og stedegne arter.