Image Image Image Image Image

Nyheter

21

jun

Illustrasjonsfilm for Skårerparken i Lørenskog

  • By admin

Vi har laget illustrasjonsfilm for den nye Skårerparken på Lørenskog

17

des

Landskapsarkitekt til Regjeringskvartalet

  • By admin

Vi søker landskapsarkitekt med interesse for BIM-prosjektering
 

Bjørbekk & Lindheim er en av partnerne i Team Urbis som jobber med nytt Regjeringskvartal i Oslo.

Vi opplever det svært motiverende og meningsfylt å jobbe med et prosjekt som bidrar til et åpent og inkluderende byliv, og prioriterer innovative og bærekraftig løsninger som setter miljø og fellesskap i første rekke. Prosjektet utvikles etter de fremste systemer for digital samhandling, med felles 3D-modeller og full BIM-prosjektering for landskapsarkitektur, og dette gjør prosjektutviklingen spesielt interessant og framtidsrettet. Read more…

15

nov

​Landskapsarkitekt/​ Landskapsingeniør/​ Anleggsgartner

  • By admin

Vi søker folk med spisskompetanse på detaljprosjektering og tekniske løsninger

 
Vi har for tiden mange spennende og utfordrende oppdrag og søker etter en dedikert person som har kunnskap og interesse for detaljprosjektering, anleggsbeskrivelser og praktisk gjennomføring av prosjekter. I dag har vi en svært erfaren landskapsingeniør som bistår de fleste prosjekter med beskrivelser og kvalitetssikring av løsningsvalg for utførelse. Nå søker vi en person som kan være med å utvide vår kapasitet og satsning innen teknisk kompetanse i prosjektering- og byggefase. Søkere bør enten ha mye praktisk erfaring med detaljprosjektering og byggeoppfølging, eller ha mye erfaring fra byggeplass.

Read more…

29

sep

Ærespris for Ensjø-prosjektene

  • By admin

Bjørbekk & Lindheim fikk NLAs ærespris for 2019 for Ensjø-prosjektene. Prisen ble delt ut under IFLA-konferansen i Oslo, som er en stor konferanse med ca 1400 landskapsarkitekter fra inn- og utland. IFLA er den internasjonale foreningen for landskapsarkitekter, International Federation of Landscape Architects. Det er en stor ære å bli anerkjent av våre kollegaer i bransjen, og vi er stolte over å ta i mot prisen. Den viktigste anerkjennelsen får vi likevel av de som bruker parkene, bekkedragene og gatene til daglig, og som vi håper får en litt bedre hverdag på grunn av innsatsen som er lagt ned. På Ensjø er det satt sammen mange små og store brikker for å skape et mer bærekraftig byliv, alt fra bekkeåpningsprosjekter, dammer, gjennomgående gang- og sykkelveitraseer, romslige og grønne gater, og rause parkdrag. Tusen takk!

Tusen takk også til våre oppdragsgivere @bymiljoetaten
og @oslovann og vår samarbeidspartner gjennom mange år @norconsult!

B&L har vært underleverandør for Norconsult i Ensjøprosjektene.
Norconsult har hatt oppdragsledelse og ivaretatt alle rådgivende ingeniørfag.

Read more…

10

aug

Ensjø

  • By admin

[Utdrag fra boken “Spor“, som ble gitt ut i 2016]

I etterkrigstiden har Oslo stort sett dekket boligbehovet ved å bygge ut ubrukt land. I takt med den store boligutbyggingen vokste byen utover. Et bilbasert utbyggingsmønster ga samtidig stadig økende trafikkproblemer. Først på 1980- og 1990-tallet innså byens myndigheter at man måtte endre utbyggingsstrategiene, og i stedet finne muligheter for fortetting og transformasjon av sentrumsnære industriområder.

Read more…

18

okt

Utvidet eierskap i Bjørbekk & Lindheim

  • By admin

Styret i Bjørbekk & Lindheim – Landskapsarkitekter, har arbeidet frem en ny aksjonæravtale som åpner for utvidet eierskap. Det primære målet med eierutvidelsen er å legge til rette for at firmaet skal fortsette inn i fremtiden som et sterkt og selvstendig landskapsarkitektfirma.

Gründerne Tone Lindheim og Jostein Bjørbekk ønsker at eierskapet over tid skal overføres til firmaets egne ansatte. I første omgang er 1/3 av aksjene overført til nye medeiere. «Med et gradvis utvidet eierskap vil vi legge forholdene til rette for kontinuitet og utvikling av firmaet», sier styreleder Jostein Bjørbekk, og utdyper; «Bjørbekk & Lindheim skal fortsette å utvikle landskapsarkitekturfaget og lage fremragende prosjekter. Det vil være oppdrag som vi utvikler med egne krefter og i mange tilfeller vil det være prosjekter hvor vi samarbeider med arkitekter, ingeniører, entreprenører eller utbyggere».

I juli 2017 ble 5 ansatte med lederroller i firmaet tatt opp som partnere; Svein Erik Bergem, Jon Christian Dannevig, Simen Gylseth, Aina Skjærvø og Line Løvstad Nordbye. Fra september 2017 har også alle øvrige ansatte fått mulighet til å kjøpe en aksjeandel i firmaet. Jostein Bjørbekk og Tone Lindheim eier fortsatt 1/3 av aksjene hver og sitter begge i styret. Firmaet ønsker å møte fremtiden som et stort og samlet team, der hver enkelt ansatt er avgjørende for å oppnå felles mål og visjoner.

«All vår virksomhet er basert på et humanistisk og bærekraftig perspektiv der menneske og miljø står i sentrum. Vår visjon er å lage vakre og funksjonelle uterom som fremmer variasjon og likeverd. Firmaet skal opprettholde et høyt faglig ambisjonsnivå, være innovative og bidra til å utvikle landskapsarkitekturfaget. Vi har stor tro på at en sterk fellesskapsfølelse internt i kontoret og fokus på faglig utvikling og trivsel hos den enkelte ansatte gir gode resultater og positiv respons hos våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer», sier daglig leder Line Løvstad Nordbye.

Bjørbekk & Lindheim er en av partnerne i Team Urbis som vant konkurransen om nytt Regjeringskvartal. Nylig har firmaet levert et stort utviklingsprogram for Oslo S-området og kan vise til ferdigbygde uteområder for flyplassene på Gardermoen og Flesland. For tiden arbeides det mye med områdeutvikling og byggeprosjekter på Ensjø og Hovinbyen der blågrønn byutvikling, utendørs fellesarenaer, infrastruktur og bekkeåpning står i fokus. Firmaet har blant annet ansvar for pågående sentrumsutvikling på Stabekk, skoleprosjekter i Hammerfest, Kongsvinger, Hønefoss og Oslo, prosjekter knyttet til helse og omsorg i Åndalsnes, Oslo, Bærum og Alta, samt uteanlegg til kultur- og idrettsbygg på Jordal i Oslo, Haugesund og Ulsteinvik. Bogstadveien, Ekebergparken. Nansenparken og en rekke andre landskapsprosjekter på Fornebu er blant firmaets allerede ferdigstilte prosjekter.

24

nov

Vi har gitt ut bok

  • By admin

I forbindelse med at Bjørbekk & Lindheim i 2016 markerer 30 år siden grunnleggelsen av firmaet, har vi gitt ut bok. Denne boken samler et utvalg av Bjørbekk & Lindheims prosjekter fra de første 30 årene. Vi har ønsket å markere milepælen ved å se oss tilbake og reflektere over hva vi faktisk har arbeidet med i alle disse årene, hvilke spor vi har etterlatt oss. Men boken ønsker også å synliggjøre og løfte fram landskapsarkitekturens betydning, og vise hva landskapsarkitektene kan bidra med i arbeidet for å skape gode felles uterom for oss alle.

Boken er gitt ut på Forlaget Press.

Du kan bla i et utvalg av sidene hos Issuu, du kan kjøpe den på nett her, eller du finner den hos utvalgte bokhandlere i Oslo.

 

bjorbekk-lindheim_spor-2016

15

aug

Holmenveien barnehage

  • By admin

Holmenveien barnehage består av en ny og moderne del som er designet for intensiv bruk, med et nytt stort bygg. Den andre delen er en flott og grønn eplehage i forbindelse med en sveitservilla som er renovert i forbindelse med prosjektet.

Skulpturhagen som åpnet i august 2015 går under navnet «Det gåtefulle berget», og består av 7 ulike dyreskulpturer som henvender seg mot 3 skjulte skatter på et lite fjell i hagen. Barna elsker de alternative lekeapparatene! Kunstneren heter Philipp Dommen og skulpturene er utført i kalkstein og akryl.

Det er Gasa arkitekter som har tegnet nybygget og Nordic som har restaurert Sveitservillaen i hagen.

Holmenveien bhg (3)

Holmenveien bhg (2)

Holmenveien bhg (1)

Holmenveien bhg (4)

 

 

14

jun

Havnepromenaden i Oslo åpnet

  • By admin

Den 9 kilometer lange havnepromenaden i Oslo åpnet 14 juni. Prosjektet etablerer midlertidige fysiske tiltak som synliggjør, leder og viser vei og informerer om hovedstadens sjøfront. De midlertidige tiltakene skal være med på å gjøre Havnepromenaden tilgjengelig i en tidlig etableringsfase.

I 2014 vant GRID design, Bjørbekk&Lindheim, MMW og Halogen konkurransen om prosjektledelsen og koordineringsansvaret for en totalleveranse som omfatter planlegging, prosjektering, produksjon, levering og utplassering av tiltakene langs strekningen. Gruppens arbeid er et prosjekt om byutvikling og identitet uttrykt gjennom arkitektur, landskapsgrep, grafisk design og tegneserien om Krüger og Krogh.

MMW_HAVNEPROMENADEN_npd_030 filipstad_lr

2015-06-14 17_19_01-HAVNEPROMENADEN_pressepakke_mail.pdf - Adobe Acrobat Pro

13

mar

Ny ledelsesstruktur

  • By admin

Bjørbekk & Lindheim har gjennom de siste månedene omorganisert og utviklet kontorets ledelse. Fra 1. februar er Line Løvstad Nordbye daglig leder av Bjørbekk & Lindheim. Line har vært ansatt som landskapsarkitekt i kontoret siden 2002, og har god kjennskap til firmaets faglige forankring og det vide spekteret av arbeidsoppgaver firmaet jobber med. Hun har gjennom de siste årene vært prosjektleder for flere store utbyggingsprosjekter som Nye Bogstadveien i Oslo, Nordlandssykehuset i Bodø og store skoleprosjekter i Larvik og Voss. Ledelsen styrkes samtidig ved at Aina Skjærvø blir firmaets nye tilbudsleder. Aina har vært hos Bjørbekk & Lindheim siden 2001, og har solid erfaring med kontorets virksomhet fra hennes ulike roller i mange prosjekter.

Jostein Bjørbekk er partner og arbeidende styreleder i Bjørbekk & Lindheim. Svein Erik Bergem, Jon Christian Dannevig, Simen Gylseth og Rune Vik fortsetter som faglige ledere. Bjørn Amund Enebo fortsetter som kontorets dataansvarlig. Firmaet har i dag 23 dyktige ansatte og vil fortsatt arbeide aktivt med å skape landskapsarkitektprosjekter av høy kvalitet.

Tone Lindheim starter fra 1. mai opp i stillingen som direktør ved Naturhistorisk museum på Tøyen. Hun tar permisjon fra Bjørbekk & Lindheim og vil fortsatt sitte i firmaets styre.